quarta-feira, novembro 09, 2016

Miró. Pintura

'Circus Horse' Joan Miró.: